IT

Senaste publiceringar

23 juni

Offentligt ägda bredband främjar konkurrens

Gunilla Glasare, chef avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL
17 juni

Låt ny teknik korta vägen till socialtjänsten

Lotta Edholm & Isabel Smedberg-Palmqvist, oppositionsborgarråd (L) / gruppledare socialnämnden (L)
14 juni

Så ska Stockholm få fler programmerare

Olle Burell mfl, skolborgarråd (S) Stockholms stad
26 maj

Marknadens aktörer måste få verka på lika villkor

Mats Berggren & Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen
19 maj

Utan marknaden når vi inte bredbandsmålet

Ellinor Bjennbacke & Kajsa Frisell, IT & Telekomföretagen inom Almega
19 maj

Så ökar vi takten i digitaliseringsarbetet

Joakim Jardenberg, förändringsledare digitala lösningar SKL
16 maj

Bredband till alla kräver ny digital agenda

Crister Mattsson, senior advisor Acreo
10 maj

Lagen måste ändras om vi ska bli bäst på e-hälsa

Margareta Fransson , regionråd (MP) Region Östergötland