Infrastrukturinvesteringar

Senaste publiceringar

11 oktober

”Staten bör låna till infrastrukturinvesteringar”

Reidar Svedahl mfl, kommunalråd (L) Norrköping
10 oktober

Vaga löften om snabbtåg räcker inte

Ann-Marie Nilsson mfl, kommunstyrelsens ordförande (C) Jönköping
4 oktober

Växande digital klyfta kräver statlig handling

Calle Nathanson, ordförande Svensk biblioteksförening
30 september

Naturens tjänster måste med i besluten

Karin Skantze , projektledare Naturvårdsverket
29 september

Nyttja kommersiella mobilnät till blåljus!

Hélène Barnekow mfl, VD Telia Sverige AB
28 september

Hyperloopa Norden!

Olle Johnsson & Johanna Hallin, LUF:are och Chalmerister
22 september

Staka ut målen för ökad cykling!

Klas Elm & Lars Strömgren, Svensk Cykling
12 september

Järnvägen raseras - försvårar grön omställning

Johanna Sandahl & Per Bondemark, Naturskyddsföreningen / Näringslivets Transportråd
14 juli
27 juni

”Byggbranschen är skrämmande ineffektiv”

Mats Williamson, vice vd Skanska