Hållbart byggande

Senaste publiceringar

6 mars

Hållbart byggande upp till kommunerna

Sara Haasmark, vd Samhällsbyggarna
9 februari
8 februari

Lokal samarbetsmodell kan lyfta utsatta områden

Helena Holmberg mfl, konsult specialiserad på stadsdelsutveckling
7 februari

Bättre byggprocess med tidig medborgardialog

Håkan Berg, Claes Thunblad mfl, vd HSB Norra Stor-Stockholm resp kso (S) Järfälla
30 november 2016

Forskning avgörande för samhällsbyggandet

Mari Broman m.fl, IQ Samhällsbyggnads styrelse
18 oktober 2016

Risk för ohälsa med allt tätare städer

Per Enarsson m fl, chef för Stadsmiljöenheten på miljöförvaltningen, Stockholms stad
7 juli 2016

PLAY: Kan bankerna bli hållbara Klas Eklund?

Medverkande: Klas Eklund, Måns Wikstrand
4 juli 2016

Här finns plats för en miljon nya bostäder

Marie Linder & Alexander Ståhle, Hyresgästföreningen/KTH
14 juni 2016

Så ska vi rusta upp miljonprogrammen

Ulf Nyqvist, vd AB Botkyrkabyggen
10 juni 2016