Hållbart byggande

Senaste publiceringar

30 november 2016

Forskning avgörande för samhällsbyggandet

Mari Broman m.fl, IQ Samhällsbyggnads styrelse
18 oktober 2016

Risk för ohälsa med allt tätare städer

Per Enarsson m fl, chef för Stadsmiljöenheten på miljöförvaltningen, Stockholms stad
7 juli 2016

PLAY: Kan bankerna bli hållbara Klas Eklund?

Medverkande: Klas Eklund, Måns Wikstrand
4 juli 2016

Här finns plats för en miljon nya bostäder

Marie Linder & Alexander Ståhle, Hyresgästföreningen/KTH
14 juni 2016

Så ska vi rusta upp miljonprogrammen

Ulf Nyqvist, vd AB Botkyrkabyggen
10 juni 2016
8 juni 2016

En hållbar stad behöver plats för idrott

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet
18 maj 2016

Naivt att tro att trähus är lösningen på allt

Malin Löfsjögård , vd Svensk Betong
5 februari 2016

Därför byggs det för få bostäder

Inga-Maj Eriksson, tekn dr, adj prof KTH mfl
3 februari 2016

”Ta chansen att bygga för social trygghet”

Ida Legnemark, ordf Healthy Cities-nätverket