Gymnasieutbildning

Senaste publiceringar

1 februari

Beklagligt att S duckar för valfrihetsdebatten

Malin Danielsson mfl, kommunalråd (L) Huddinge
28 januari
25 januari

Naiv bild av fördelar med förändrat skolval

Malin Danielsson mfl, kommunalråd (L) Huddinge
21 januari

”Skolpolitiker, ni för fram fel lösningar för oss elever”

Victoria Ahlström, gymnasieelev i årskurs tre
11 december 2015

Utveckla och stärk lärlingsutbildningarna

Fredrik Christensson, talesperson för ungas jobb (C)
25 november 2015

”Fler unga måste välja yrkesprogrammen”

Aida Hadzialic , gymnasie- och kunskapslyftsminister (S)
19 november 2015

Digital utbildning får inte motarbetas i kristider

Stefan Fölster m fl, chef för Reforminstitutet
18 november 2015

Avgörande för jobben att ungas attityder förändras

Alexandru Panican m fl , forskare Ratio
22 oktober 2015

Samhällsplikt fördjupar vår demokrati

Ulf Lindelöw, författare, fd kommunalråd
7 oktober 2015

Sveriges unga oroar sig för framtiden

Karin Jordås & Jenni Nylander, Mentor Sverige / tf vd Ungdomar AB