Gymnasieutbildning

Senaste publiceringar

14 juni

”Viktigt hålla sig till fakta i friskoledebatten”

Tobias Krantz mfl, chef för utbildning, Svenskt Näringsliv
13 juni

Regeringen: Skolan ska fredas från vinstintressen

Aida Hadizialic & Ardalan Shekarabi, gymnasieminister/civilminister (S)
8 april

Tydligare regler vägen till rättvis betygsättning

Christian Brundu & Julius Eberhard, gymnasieelever, Katedralskolan i Lund
15 mars

Ta lärdom av framgångsrika skolor

Elisabet Nihlfors mfl, Huvudmännens expertråd för skolutveckling
10 mars

”Försämra inte för naturbruksgymnasierna”

Jesper Broberg och Mats Halling, Hushållningssällskapens förbund resp Hushållningssällskapet Kalmar–Kronoberg–Blekinge
1 februari

Beklagligt att S duckar för valfrihetsdebatten

Malin Danielsson mfl, kommunalråd (L) Huddinge
28 januari
25 januari

Naiv bild av fördelar med förändrat skolval

Malin Danielsson mfl, kommunalråd (L) Huddinge
21 januari

”Skolpolitiker, ni för fram fel lösningar för oss elever”

Victoria Ahlström, gymnasieelev i årskurs tre
11 december 2015

Utveckla och stärk lärlingsutbildningarna

Fredrik Christensson, talesperson för ungas jobb (C)