Gymnasieutbildning

Senaste publiceringar

8 april

Tydligare regler vägen till rättvis betygsättning

Christian Brundu & Julius Eberhard, gymnasieelever, Katedralskolan i Lund
15 mars

Ta lärdom av framgångsrika skolor

Elisabet Nihlfors mfl, Huvudmännens expertråd för skolutveckling
10 mars

”Försämra inte för naturbruksgymnasierna”

Jesper Broberg och Mats Halling, Hushållningssällskapens förbund resp Hushållningssällskapet Kalmar–Kronoberg–Blekinge
1 februari

Beklagligt att S duckar för valfrihetsdebatten

Malin Danielsson mfl, kommunalråd (L) Huddinge
28 januari
25 januari

Naiv bild av fördelar med förändrat skolval

Malin Danielsson mfl, kommunalråd (L) Huddinge
21 januari

”Skolpolitiker, ni för fram fel lösningar för oss elever”

Victoria Ahlström, gymnasieelev i årskurs tre
11 december 2015

Utveckla och stärk lärlingsutbildningarna

Fredrik Christensson, talesperson för ungas jobb (C)
25 november 2015

”Fler unga måste välja yrkesprogrammen”

Aida Hadzialic , gymnasie- och kunskapslyftsminister (S)
19 november 2015

Digital utbildning får inte motarbetas i kristider

Stefan Fölster m fl, chef för Reforminstitutet