Funktionsnedsättning

Senaste publiceringar

23 mars

”Barn med autism ingår i skoluppdraget”

Malin Holm & Jiang Millington, föräldranätverket Barn i Behov
21 mars

”Alla medborgare har rätt till ett språk”

Veronica Magnusson Hallberg mfl, Svenska Downföreningen
8 mars

”Attityder gör att en våldsutsatt grupp missas”

Åsa Strahlemo, vice ordförande i DHR
13 februari

Saknas politiskt intresse för våra rättigheter

Björn Häll Kellerman & Lars Hagström, Förbundet Unga Rörelsehindrade resp Förbundet för delaktighet och jämlikhet
9 februari

Funktionshindrade elever ska inte särbehandlas

Tiemon Okojevoh, styrelseledamot Grön Ungdom i Stockholmsregionen
13 januari

Skärpt lag öppnar för bättre arbetsmiljö för alla

Nicole Wolpher mfl, intressepolitisk ombudsperson för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH
10 januari

Elever med hörselskada får föra sin egen kamp

Jonathan Wahlström, ordf Unga Hörselskadade
4 januari

Gör inte funktionsnedsatta till vårdobjekt

Magnus Andén & Ann-Kristin Ölund, ordförande Föreningen JAG resp barnneurolog och habiliteringsläkare
16 december 2016

Språklig djungel i funktionshinderrörelsen

Jörgen Lundälv, funktionshinderforskare och docent i socialt arbete
15 december 2016

Dags för en värdig funktionsrättspolitik

Stig Nyman, ordförande Handikappförbunden