Friskolor

Senaste publiceringar

20 augusti

Kan eleverna lita på skolpengen?

Claes Nyberg, Friskolornas riksförbund
3 juli 2014

Kommer friskolorna att överleva, Mikaela Valtersson?

Medverkande: Mikaela Valtersson, ordförande i Friskolornas riksf ...
3 juni

Fria skolvalet bara för de med höga betyg

Mikael Thelin, doktorand Uppsala universitet
6 mars
17 februari

Björklund dribblar medvetet med utredningar

Sten Svensson & Daniel Suhonen, Katalys
12 december 2013

Alla elever måste ges lika villkor i skolan

Claes Nyberg, vd Friskolornas riksförbund
5 december 2013

Lärarfacken blockerar det som måste göras i skolan

Karin Svanborg-Sjövall, projektledare Timbro
29 augusti 2013

Ny skolpeng förhindrar orimliga vinstuttag

Johan Enfeldt, Björklinge
11 april 2013