Friskolor

Senaste publiceringar

Idag 06:15

Rättssäkert ge elever rätt att överklaga betyg

Jonas Jacobsson Gjörtler , riksdagsledamot (M)
29 september

Rätt elevpeng till friskolor en fråga om jämlikhet

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund
22 september

Fritt skolval för alla förutsätter jämlikhet

Håkan Wiclander, ordförande, Idéburna skolors riksförbund
18 september

Ekström: Ni har fel om vad jag sagt om lottning

Anna Ekström , gd Skolverket och ordf Skolkommissionen
18 september

"Skolpreferens" mer rättvisande än "skolval"

Åsa Melander, f.d. skolplatsplaneringschef i Londonkommunen Hackney
15 september

Skulle du vilja få en arbetsplats via lotteri?

Sofia Fölster & John Baciu, distriktsordf. Muf Stockholm resp. ordf. MSU Stockholm
14 september

Informera alla elever om möjligheten att välja

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund
14 september
10 september

Motverka segregation svårt på dagens skolmarknad

Anders Rubin , kommunalråd (S) Malmö
10 september

”Skolval går att kombinera med ökad likvärdighet”

Anna Ekström , gd Skolverket och ordförande Skolkommissionen