Forskningspolitik

Senaste publiceringar

4 oktober

Satsa på att locka EU-myndighet till Malmö

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelseordförande (S) Malmö
3 oktober

Sverige behöver moderna vattenvägar

Rikard Engström m fl, vd Svensk Sjöfart
26 september

Låt oss dra lärdom av Macchiarini-tragedin

Anna Nilsson Vindefjärd mfl, generalsekreterare Forska!Sverige
21 september

Låt forskningen stimulera skolutveckling!

Tony Mufic mfl. , utbildningsdirektör Stockholms stad
17 juni

Ny toppforskning ger Sverige unika möjligheter

Märta Stenevi, regionstyrelsens vice ordförande (MP), Skåne
21 april

Fördubbla satsningen på digitalisering

Anna-Karin Hatt & Åke Svensson, vd Almega resp vd Teknikföretagen
29 mars

Stå upp för alla doktoranders villkor

Miranda Cox & Sara Andersson, Uppsala studentkår resp Doktorandnämnden Uppsala
15 mars

Forskningsmedel går till redan gynnade

Gunnar Karlsson, professor KTH
10 mars

Fördubbla investeringarna i medicinsk forskning

Anna Nilsson Vindefjärd mfl, generalsekreterare Forska Sverige
17 februari

Läkemedelsbranschen på väg att överge Europa

Jasenko Selimovic, Europaparlamentariker (L)