Forskningspolitik

Senaste publiceringar

26 mars

Hjärnsjukdomar kostar oss 165 miljarder per år

Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden
10 mars

Föråldrad statusjakt styr universitet och högskolor

Björn Brorström, Högskolan i Borås
3 mars

Dags att prioritera upp de unga lärosätena!

Åsa Bergenheim m fl, Karlstads universitet
16 december 2013

Forskningssamverkan måste belönas

Bo Edvardssson, professor och vicerektor Karlstads universitet
4 september 2013

Forskarutbildade lärare ger skolan vetenskaplig grund

Håkan Sörman och Eva-Lis Sirén m fl, SKL respektive Lärarförbundet
21 augusti 2013

Ålderdomlig läkarutbildning hotar utvecklingen av vården

Jan-Olov Höög och Jens Schollin, Karolinska Institutet och Örebro universitet
12 juni 2013

Stockholms läns landsting går i täten för svensk forskning

Torbjörn Rosdahl och Stig Nyman, landstingsråd (M) respektive (KD), Stockholms läns landsting
2 november 2012
24 oktober 2012
17 september 2012

Utvärdera ledarskapet i offentlig sektor

Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås