Forskningspolitik

Senaste publiceringar

20 december 2016

Låt forskare pendla mellan akademier och näringsliv

Gunilla Westergren-Thorsson, Lunds universitet
12 december 2016

Satsning på hållbart byggande får inte äventyras

Miklós Molnár mfl, ordförande Sveriges Bygguniversitet
9 december 2016

Låt en myndighet utveckla pedagogiken i högskolan

Charlotta Tjärdahl & Fredrik Lindeberg, Sveriges förenade studentkårer
30 november 2016

Forskning avgörande för samhällsbyggandet

Mari Broman m.fl, IQ Samhällsbyggnads styrelse
4 oktober 2016

Satsa på att locka EU-myndighet till Malmö

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelseordförande (S) Malmö
3 oktober 2016

Sverige behöver moderna vattenvägar

Rikard Engström m fl, vd Svensk Sjöfart
26 september 2016

Låt oss dra lärdom av Macchiarini-tragedin

Anna Nilsson Vindefjärd mfl, generalsekreterare Forska!Sverige
21 september 2016

Låt forskningen stimulera skolutveckling!

Tony Mufic mfl. , utbildningsdirektör Stockholms stad
17 juni 2016

Ny toppforskning ger Sverige unika möjligheter

Märta Stenevi, regionstyrelsens vice ordförande (MP), Skåne
21 april 2016

Fördubbla satsningen på digitalisering

Anna-Karin Hatt & Åke Svensson, vd Almega resp vd Teknikföretagen