Folkhälsoarbete

Senaste publiceringar

1 november

”Framgångsrik hiv-prevention under attack”

Fredrik Saweståhl mfl, förbundsordförande Öppna Moderater
13 oktober

”Hälsoväxlingen var en framgång”


Annika Strandhäll, socialförsäkringminister (S)
6 oktober

Så kan barnfetma bekämpas lokalt

Peter Bergsten mfl, professor i diabetes- och överviktsforskning
30 september

Bantad budget kan få smittsjukdomar att öka

Frida Sandegård mfl, förbundsordförande RFSL
13 september

Politiker, dags att vakna för utsatta barns hälsobehov!

Jonas F Ludvigsson, barnläkare Örebro universitetssjukhus
1 juli

Vården behöver mer kunskap om könsstympning

Malin Ahrne & Anders Fejer , projektledare / enhetchef Socialstyrelsen
1 juli

Låt också golf och skidor minska hälsoklyftan

Gunnar Håkansson & Eva Bjernudd, Golfförbundet/Korpen
9 juni

Vår kritik handlar om synen på sexköpslagen

Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby
9 juni

Vår kunskap om hiv får inte förringas

Christina Franzén mfl, ordförande Hiv-Sverige