Folkhälsoarbete

Senaste publiceringar

Igår 05:35

Bantad budget kan få smittsjukdomar att öka

Frida Sandegård mfl, förbundsordförande RFSL
13 september

Politiker, dags att vakna för utsatta barns hälsobehov!

Jonas F Ludvigsson, barnläkare Örebro universitetssjukhus
1 juli

Vården behöver mer kunskap om könsstympning

Malin Ahrne & Anders Fejer , projektledare / enhetchef Socialstyrelsen
1 juli

Låt också golf och skidor minska hälsoklyftan

Gunnar Håkansson & Eva Bjernudd, Golfförbundet/Korpen
9 juni

Vår kritik handlar om synen på sexköpslagen

Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby
9 juni

Vår kunskap om hiv får inte förringas

Christina Franzén mfl, ordförande Hiv-Sverige
8 juni

En hållbar stad behöver plats för idrott

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet
13 maj

Oberoende utredning krävs kring ungas ohälsa

Susanne Nyman Furugård, föräldrauppropet Hållbar familjepolitik NU
10 maj

Så kan hundratals strokefall förebyggas bara i Stockholm

Maud Molander, länsföreningen Hjärtlung Stockholm