Folkhälsoarbete

Senaste publiceringar

24 februari
19 februari

Kompisar största riskfaktorn - gör skolan rökfri

Ann-Therése Enarsson, A Non Smoking Generation
18 februari

"Ministerns krafttag mot rökningen är bra!"

Göran Boëthius mfl, Tobaksfakta
5 februari
4 februari
2 februari

Vi betalar ett högt pris för alkoholreklamen

Sven Andréasson mfl, professor i socialmedicin
30 januari

Fler rapporter gör inte psykiskt sjuka friskare

Lena Flyckt m fl, Svenska Psykiatriska Föreningen
22 januari

Utred varför psykiskt sjuka dör tjugo år i förtid

Cecilia Modig mfl, föreningen Mind
22 december 2014
22 december 2014

Låt inte nationella riktlinjer bli till viskningsleken

Inger Ros mfl, Riksförbundet HjärtLung