Folkhälsoarbete

Senaste publiceringar

22 januari

Utred varför psykiskt sjuka dör tjugo år i förtid

Cecilia Modig mfl, föreningen Mind
22 december 2014
22 december 2014

Låt inte nationella riktlinjer bli till viskningsleken

Inger Ros mfl, Riksförbundet HjärtLung
18 december 2014
24 november 2014
12 november 2014
3 november 2014
28 oktober 2014

FN på väg att utesluta en halv miljard människor

Anders Wahlberg m fl, Psykologförbundet
8 oktober 2014

"Regeringen gynnar rökare och sviker snusare"

Patrik Strömer, Svenska Snustillverkarföreningen
23 september 2014

"Bryt hälsoklyftorna med mer utelek"

Sara Revell Ford m fl, Friluftsfrämjandet