Flygtrafik

Senaste publiceringar

9 december 2015

Sverige behöver en samverkande infrastruktur

Jacob Wallenberg mfl, Connect Sweden
19 november 2015

Ny skattelagstiftning ger sämre flygberedskap

Jan-Olov Bergling, branschchef Svenska Flygbranschen
11 september 2015

Regeringen måste visa att den tar klimatet på allvar

Karin Thomasson (MP) m fl, Klimatkommunernas styrelse
24 augusti 2015

Nej, höghastighetståg ska inte konkurrera ut flyget

Arne Karyd , fd utredare på LFV, Luftfartsstyrelsen och Trafikverket
7 juli 2015
2 juli 2015

Bygg höghastighetsbana till Arlanda

Klas Bergström mfl, kommunalråd (M) Knivsta
29 juni 2015
10 juni 2015
10 februari 2015

"Synen på flygtrafiken och Bromma oroväckande"

Karl Henriksson, trafikpolitiker (KD)
3 februari 2015

Stoppa Swedavias hybris - större Bromma förskräcker

Kent Carlenäs, Aktionsgruppen mot Brommaflyget