EU

Senaste publiceringar

11 januari

Omskakande brist på empati i tiggeridebatten

Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter
10 januari
2 januari

Det är barnen som är i kris, inte Sverige

Anna Maria Corazza Bildt & Mozhgan Jalali, EU-parlamentariker (M) resp. barnmorska & debattör
25 november 2016

Låt upphandling främja innovationsklimatet

Christer Asplund & Magnus Josephson, författare resp upphandlingsjurist
17 november 2016

”EU måste resa sig från Erdogans knä”

Mårten Roslund mfl, språkrör Grön Ungdom
16 november 2016

”Dags att EU lämnar tillbaka makt”

Max Andersson, EU-parlamentariker (MP)
7 november 2016

Ta vara på Brexit-effekten och locka hit EMA

Chris Heister mfl, landshövding, Stockholms län
4 november 2016

”Sverige lägger sig direkt platt för EU”

Ann-Margarethe Livh, bostadsborgarråd (V) i Stockholm
1 november 2016

Europamästerskap hotas av EU:s vapendirektiv

Stefan Ekstedt m.fl., världs- och europamästare, sportskytte
25 oktober 2016

”Köttskatt oförenligt med en levande landsbygd”

Sten Bergheden, riksdagsledamot (M) och lantbrukare