Energiskatter

Senaste publiceringar

5 maj 2014

Skatteregler stoppar jätteföretag som Facebook

Yvonne Stålnacke, kommunalråd (S) Luleå, mfl
14 januari 2014

Regeringen straffbeskattar miljövänliga bränslen

Fredrik Törnqvist m fl, marknadschef Neste Oil
17 december 2013

Risk att Sverige missar digital miljardindustri

Karl Petersen med flera, kommunalråd Luleå
22 februari 2012