Energiskatter

Senaste publiceringar

6 november

Är tysk energiomställning misslyckad?

Staffan Jacobsson & Volkmar Lauber, professorer Chalmers resp. Salzburgs universitet
14 oktober

Våga värna vattenkraften

Pernilla Winnhed, vd Svensk Energi
25 september

Straffa inte företag som agerar klimatsmart

Paul Lindquist & Gustav Hemming, landstingsråd Stockholm
8 juli

”Folkvalda tror inte längre på elcertifikatsystemet”

Martin Flack, energiexpert Copenhagen Economics
17 juni

Förnybar energi kräver pragmatiska lösningar

Charlotte Unger mfl, Svensk Vindenergi
10 juni

Fel SD, solkraft lönar sig även i Sverige

Gustav Hemming mfl , miljölandstingsråd (C), Stockholms läns landsting
2 juni

”Fel att kalla solkraft för miljövänlig”

Josef Fransson, riksdagsledamot (SD)
29 april

”Kommuner med vindkraft riskerar skattesmäll”

Ulrika Jardfelt mfl, Svensk Fjärrvärme
28 april

Ny skatt på solkraft ett dråpslag mot miljön

Paul Lindqvist & Gustav Hemming, landstingsråd Stockholm
5 maj 2014

Skatteregler stoppar jätteföretag som Facebook

Yvonne Stålnacke, kommunalråd (S) Luleå, mfl