Energimarknadsinspektionen

Senaste publiceringar

3 april 2014
3 februari 2014

Hindra oss inte att bygga ut den förnybara elen

AnnSofie Andersson m fl, Jämtkraft
21 januari 2014

Vi skyddar kunderna mot elföretagens orimliga monopolvinster

Anne Vadasz Nilsson, Energimarknadsinspektionen
13 januari 2014

Energiinspektion motverkar ökning av förnybar energi

AnnSofie Andersson m fl, Jämtkraft
10 april 2013
24 maj 2012

Elområden missgynnar
södra Sverige

Sylvia Michel m fl, koncernchef för Lunds Energikoncernen AB
9 januari 2012