Energimarknadsinspektionen

Senaste publiceringar

3 april
3 februari

Hindra oss inte att bygga ut den förnybara elen

AnnSofie Andersson m fl, Jämtkraft
21 januari

Vi skyddar kunderna mot elföretagens orimliga monopolvinster

Anne Vadasz Nilsson, Energimarknadsinspektionen
13 januari

Energiinspektion motverkar ökning av förnybar energi

AnnSofie Andersson m fl, Jämtkraft
10 april 2013
24 maj 2012

Elområden missgynnar
södra Sverige

Sylvia Michel m fl, koncernchef för Lunds Energikoncernen AB
9 januari 2012