Elproduktion

Senaste publiceringar

3 december 2015
6 november 2015

Är tysk energiomställning misslyckad?

Staffan Jacobsson & Volkmar Lauber, professorer Chalmers resp. Salzburgs universitet
14 oktober 2015

Våga värna vattenkraften

Pernilla Winnhed, vd Svensk Energi
12 oktober 2015

Biokraften behövs i det svenska elsystemet

Rickard Andersson mfl, affärsenhetschef Valmet
25 september 2015

Straffa inte företag som agerar klimatsmart

Paul Lindquist & Gustav Hemming, landstingsråd Stockholm
26 augusti 2015
24 augusti 2015

Ställ inte grön el mot biologisk mångfald

Christer Borg, ordförande Älvräddarna
21 augusti 2015

Omoderna lagar i vägen för mer grön el

Per Langer mfl, vd Fortum Sverige
18 augusti 2015

Statligt sanktionerade tragedier

Patrik Ohlson m fl, ordförande LRF Värmland
8 juli 2015

”Folkvalda tror inte längre på elcertifikatsystemet”

Martin Flack, energiexpert Copenhagen Economics