Elevdatorer

Senaste publiceringar

16 december 2015

Läromedlen är en del av skolans fundament

Rickard Vinde, vd Svenska Läromedel
15 juni 2015

Alliansen: Så tänker vi digitalisera skolan

Camilla Waltersson Grönvall (M) mfl, utbildningspolitisk talesperson
2 juni 2015

Varför stoppar skolor elevers smartphones?

Maria Tiderman, Sverigechef Aruba Networks
14 april 2015

Skolexperter förvånas över IT-bristen i svensk skola

Maria Stockhaus, riksdagsledamot (M)
9 maj 2014

Begagnade datorer duger åt eleverna!

Fredrik Nilsson, marknadschef på Inrego
24 juni 2013
2 maj 2013

Läraren har en nyckelroll
i skolans digitalisering

Fredrik Svensson och Eva-Lis Sirén, Rektorsakademien Utveckling och Lärarförbundet
28 februari 2013

Skolan ligger efter
i digitaliseringen av Sverige

Maria Stockhaus, kommunalråd (M), Sollentuna
6 december 2012
29 oktober 2012

Skolan måste
digitaliseras snabbare

Peter Becker med flera