Elevdatorer

Senaste publiceringar

9 maj 2014

Begagnade datorer duger åt eleverna!

Fredrik Nilsson, marknadschef på Inrego
24 juni 2013
2 maj 2013

Läraren har en nyckelroll
i skolans digitalisering

Fredrik Svensson och Eva-Lis Sirén, Rektorsakademien Utveckling och Lärarförbundet
28 februari 2013

Skolan ligger efter
i digitaliseringen av Sverige

Maria Stockhaus, kommunalråd (M), Sollentuna
6 december 2012
29 oktober 2012

Skolan måste
digitaliseras snabbare

Peter Becker med flera
20 september 2012

Billiga elevdatorer ingen omöjlighet

Daniel Lindqvist , Sverigechef, Citrix
18 september 2012