Elevdatorer

Senaste publiceringar

13 december 2016
14 juni 2016

Så ska Stockholm få fler programmerare

Olle Burell mfl, skolborgarråd (S) Stockholms stad
19 april 2016

”Digitaliseringsplanen för skolan är rena snömoset”

Claes Magnusson, rektor Malmö Yrkeshögskola
16 december 2015

Läromedlen är en del av skolans fundament

Rickard Vinde, vd Svenska Läromedel
15 juni 2015

Alliansen: Så tänker vi digitalisera skolan

Camilla Waltersson Grönvall (M) mfl, utbildningspolitisk talesperson
2 juni 2015

Varför stoppar skolor elevers smartphones?

Maria Tiderman, Sverigechef Aruba Networks
14 april 2015

Skolexperter förvånas över IT-bristen i svensk skola

Maria Stockhaus, riksdagsledamot (M)
9 maj 2014

Begagnade datorer duger åt eleverna!

Fredrik Nilsson, marknadschef på Inrego
24 juni 2013
2 maj 2013

Läraren har en nyckelroll
i skolans digitalisering

Fredrik Svensson och Eva-Lis Sirén, Rektorsakademien Utveckling och Lärarförbundet