Elevdatorer

Senaste publiceringar

19 april

”Digitaliseringsplanen för skolan är rena snömoset”

Claes Magnusson, rektor Malmö Yrkeshögskola
16 december 2015

Läromedlen är en del av skolans fundament

Rickard Vinde, vd Svenska Läromedel
15 juni 2015

Alliansen: Så tänker vi digitalisera skolan

Camilla Waltersson Grönvall (M) mfl, utbildningspolitisk talesperson
2 juni 2015

Varför stoppar skolor elevers smartphones?

Maria Tiderman, Sverigechef Aruba Networks
14 april 2015

Skolexperter förvånas över IT-bristen i svensk skola

Maria Stockhaus, riksdagsledamot (M)
9 maj 2014

Begagnade datorer duger åt eleverna!

Fredrik Nilsson, marknadschef på Inrego
24 juni 2013
2 maj 2013

Läraren har en nyckelroll
i skolans digitalisering

Fredrik Svensson och Eva-Lis Sirén, Rektorsakademien Utveckling och Lärarförbundet
28 februari 2013

Skolan ligger efter
i digitaliseringen av Sverige

Maria Stockhaus, kommunalråd (M), Sollentuna
6 december 2012