Byggregler

Senaste publiceringar

4 juli

Kommunalråd (C): Bygg i redan bebyggda områden

Christian Ottosson mfl, miljökommunalråd (C) Huddinge
16 maj

Gärna fler trähus, men glöm inte brandskyddet

Anders Bergqvist, generalsekreterare Brandskyddsföreningen
20 april

Bostadsbyggandet tar skada av vanföreställningar

Chris Heister, landshövding i Stockholms län
1 februari
12 januari

Slopat hisskrav gäller bara tillfälliga asylboenden

Mehmet Kaplan, bostadsminister (MP)
29 december 2015

Lätta på Attefallsreglerna!

Robert Hannah m.fl, riksdagsledamot (L)
15 december 2015

Tätare samverkan nyckeln för strandskyddet

Lärke Johns mfl, ordförande Strandskyddsdelegationen
11 december 2015

Undantagen i strandskyddet fungerar inte

Viktor Falkenström, advokat
11 november 2015
10 november 2015

Ogenomtänkta byggregler hotar fjärrvärmen

Anders Östlund mfl, Svensk Fjärrvärme