Byggregler

Senaste publiceringar

27 februari

”Hot från staten ger inte fler bostäder i kommunerna”

Mätta Ivarsson mfl, ordf (MP) Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne
29 december 2016

Marknadsvärde utan marknad hindrar nybyggen

Peter Lindroth & Ann-Sofie Alm, SmåKom – 69 kommuner i samverkan
19 december 2016

Ta bort lagregleringen som ger missförstånd

Gunnar Söderholm , förvaltningsdirektör, Miljöförvaltningen Stockholms Stad
15 december 2016

”Stopp för särkrav gäller även vid markanvisning”

Eidar Lindgren, tekn lic och högskoleadjunkt, KTH
7 december 2016

”Missförstånd att särkrav går emot lagen”

Gunnar Söderholm, förvaltningsdirektör, Miljöförvaltningen Stockholms Stad
5 december 2016

Skåne växer, men inte bostadsbyggandet

Mikael Stamming & Anders Gärdsmark, Region Skåne resp. Sveriges Byggindustrier Syd
9 november 2016

Boverket sänker ambitionen i nya energikraven

Maria Brogren m fl, energi- och miljöchef Sveriges Byggindustrier
3 oktober 2016

Okunnigt om Nya Karolinska, finansministern

Paul Lindquist, fastighets- och investeringslandstingsråd (M)
22 augusti 2016

”Frigör grön mark för bostäder”

Johan Bobert m fl, vd för PR- och public affairs-byrån Deliberately