Bredband

Senaste publiceringar

23 januari

Utbyggnaden kräver konkurrens på lika villkor

Patrik Hofbauer mfl, vd Telenor
13 januari
10 januari

Kommunernas egenintresse hotar bredbandsmålet

Patrik Hofbauer mfl, vd Telenor
7 oktober 2016

Rätt att bredbandsbidrag går till stora företag?

Hans Lind & John Sandblad , professor fastighetsekonomi / utvecklingskonsult
29 september 2016

Nyttja kommersiella mobilnät till blåljus!

Hélène Barnekow mfl, VD Telia Sverige AB
28 juni 2016

Har det offentliga råd att bekosta digitaliseringen?

Caroline af Ugglas & Anna-Karin Hatt, vice vd Svenskt Näringsliv / vd Almega
23 juni 2016

Offentligt ägda bredband främjar konkurrens

Gunilla Glasare, chef avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL
20 juni 2016

Låt marknaden driva på digitaliseringen

Caroline af Ugglas & Anna-Karin Hatt, vice vd Svenskt Näringsliv / vd Almega
7 juni 2016

Byråkratisk snårskog sinkar bredbandsutbyggnad

Carina Sándor, kso (L) Skinnskatteberg
26 maj 2016

Marknadens aktörer måste få verka på lika villkor

Mats Berggren & Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen