Avfall

Senaste publiceringar

20 mars

Kommunerna sitter på flera stolar i avfallshanteringen

Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna, Sverige
7 februari
17 november 2016
5 juli 2016

Återvinningen central i den cirkulära ekonomin

Kent Carlsson & Mikael Hellberg, FTI
20 juni 2016

”Miljöpolitiken kräver mer av samsyn och pragmatism”

Stefan Bergström & Martin Carling mfl, kommunalråd Centerpartiet
30 mars 2016

Låt producenterna fortsätta ta hand om soporna

Caroline af Ugglas och Göran Grén, Svenskt Näringsliv
15 februari 2016

Farliga ämnen måste ut ur kretsloppet

Marianne Hedberg mfl, miljöexpert Sveriges Byggindustrier
10 februari 2016

Det måste bli dyrare att producera avfall

Anette Svingstedt & Hervé Corvellec, forskare Lunds universitet
9 februari 2016

Så blir Sverige världens mest cirkulära ekonomi

Anders Wijkman mfl, ordförande Återvinningsindustrierna
5 februari 2016