Apotek

Senaste publiceringar

25 februari 2013

Svenska sjukvården underutnyttjar apoteken

Johan Wallér och Henrik G Ehrenberg, Sveriges Apoteksförening
21 februari 2013

Apoteken marknadsför onödiga hälsotester

Anders Nilsson med flera, styrelsen i Svenska Distriktsläkarföreningen
25 januari 2013

Apoteken har nyckelroll i framtidens sjukvård

Johan Wallér och Henrik G Ehrenberg, Sveriges Apoteksförening
22 oktober 2012