Äldreomsorg

Senaste publiceringar

30 mars
23 mars
14 mars

Mindre detaljstyrning ger bättre hemtjänst

Clara Lindblom, äldreborgarråd (V) i Stockholm
26 februari
24 februari

Ökad kunskap ett måste i äldreomsorgen

Sineva Ribeiro mfl, Vårdförbundet
18 februari

Utveckla vårdvalet för de multisjuka äldre

Marie Ljungberg Schött & Nicklas Sandström, Moderaterna Stockholms resp Västerbottens läns landsting
16 februari

”Vi behöver en lag som ger äldre rättigheter”

Catarina Carbell & Lena Josefsson, Socialdemokraterna i Stockholm