Äldreomsorg

Senaste publiceringar

4 oktober
3 oktober

Dödliga fallolyckor ökar – så minskas risken

Olivia Wigzell & Eva Entelius-Melin, Socialstyrelsen
29 september

”S äventyrar stockholmarnas valfrihet”

Dennis Wedin, gruppledare i äldrenämnden (M) Stockholms stad
15 september

Föråldrad lag styr äldres villkor

Christina Tallberg, ordförande PRO
19 augusti
1 juli

”Ingen motsättning mellan standard och utveckling”

Peter Strömbäck & Thomas Idermark, Swedac/SIS