Äldreomsorg

Senaste publiceringar

15 september

Föråldrad lag styr äldres villkor

Christina Tallberg, ordförande PRO
19 augusti
1 juli

”Ingen motsättning mellan standard och utveckling”

Peter Strömbäck & Thomas Idermark, Swedac/SIS
22 juni

Standardisering passar inte för äldreomsorgen

Lena Micko, ordförande (S) SKL
10 juni

Helhetssyn saknas i vården av våra mest sjuka äldre

Örjan Garpenholt & Andreas Endrédi, KPMG AB
9 juni

Så får vi kvalitetssäkrad äldreomsorg i hela landet

Peter Strömbäck & Thomas Idermark, Swedac / SIS